Könyvelőiroda

Könyvelés

Könyvelés

Könyvelés A számviteli szolgáltatás a számviteli törvényben, továbbá a kapcsolódó kormányrendeletben előírt könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, a könyvviteli szolgáltatás és a könyvvizsgálói tevékenység együttesen. A számviteli szolgáltatás a számviteli törvényben előírt könyvvezetési, kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő … Read More

Könyvelő

Bérszámfejtés

Bérszámfejtés A bérszámfejtés magába foglalja a munkaadó és a munkavállaló és egyéb jogviszonyban állók bér és bérjellegű juttatásaival, jövedelmeikkel kapcsolatos adó- és járulékfizetési kötelezettségeinek kiszámítását, nyilvántartását, igazolását, valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését. A bérszámfejtés magában foglalja a munkaadó … Read More

Adótanácsadó

Adóbevallás

Adóbevallás Az adótanácsadás többek között az alábbi tevékenységeket foglalja magában: költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése, vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adózást érintő tanácsadás, megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való … Read More

Adótanácsadás

Adótanácsadás

Adótanácsadás Az adótanácsadás szerteágazó tevékenység, amely az adózók adókötelezettségeinek teljesítésével áll közvetlen kapcsolatban. Adótanácsadói tevékenységet az folytathat, akit a Pénzügyminisztérium adótanácsadóként nyilvántartása vesz, ehhez OKJ-s adótanácsadói szakképesítéssel kell rendelkezni. Az adótanácsadás szerteágazó tevékenység, amely az adózók adókötelezettségeinek teljesítésével áll közvetlen … Read More