Könyvelés

A számviteli szolgáltatás a számviteli törvényben, továbbá a kapcsolódó kormányrendeletben előírt könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, a könyvviteli szolgáltatás és a könyvvizsgálói tevékenység együttesen.

Könyvelés
A számviteli szolgáltatás a számviteli törvényben előírt könyvvezetési, kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége.
 • Főkönyvi könyvelés
 • Naplófőkönyv, pénztárkönyv vezetése
 • EVA: kettős könyvelés vagy bevételi nyilvántartás vezetés
 • KATA: bevételi nyilvántartás vezetés
 • Házi pénztár vezetése
 • Pénztár bizonylat kiállítás
 • Analitika vezetése (szállítók, vevők, tárgyi eszköz, stb.)
 • Számviteli politika és egyéb szabályzatok elkészítése
 • Képviselet NAV, ONYF, OEP, VPOP, önkormányzat előtt
 • Kérelmek, beadványok elkészítése hatósági ügyekben
 • Éves mérleg és beszámoló elkészítése
 • Főkönyvi kivonat és kimutatás
 • Elektronikus, internetes, online megoldások
 • Könyvvizsgálat előkészítése
 • Közreműködés a könyvvizsgálatban

Online megoldások

Az online megoldások révén tudjuk Tatabánya területén kívül is a könyvelés, bérszámfejtés feladatokat, szolgáltatásokat naprakészen ellátni. Megbízóink egy része tőlünk földrajzilag távol – Budapest, Tata, Oroszlány, Komárom – van, ám ennek ellenére kapcsolatunk élő és eleven. A rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján elkészítjük a cég, vállalkozás számláinak feldolgozását (kontírozás, rögzítés, lefűzés), a könyvelt adatok alapján a főkönyvi kivonatot, a mérleget illetve a beszámolót majd azt online az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ez esetben Ön a Dropbox, a Google Drive illetve a Microsoft OneDrive felhő szolgáltatásaink valamelyikén – önhöz igazodva – érheti el az adott dokumentumokat tetszés szerinti időpontban, formátumban (pdf, word, excel), helyen és eszközön, a megosztásról azonnal értesül. Emellett mobilak vagyunk, a könyvelési anyagért szükség szerint házhoz megyünk, a könyvelés, a számfejtés eredményeit azonban már online bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére.

Comments are closed.