Elszáll a vagyon és még börtön is fenyeget?

Elszáll a vagyon és még börtön is fenyeget?

2014. március 15-étől, az új Polgári törvényköny hatálybalépésétől kezdődően szigorodik a vezető tisztségviselők felelőssége az általuk irányított társasággal szemben a vezető tisztségviselő ellenőrzési körébe eső ügyekben – figyelmeztet a Deloitte legfrissebb jogi hírlevele.

A vezető tisztségviselők saját személyes vagyonukkal felelhetnek például a szavatossági igények, késedelmes teljesítés, hibás pénzügyi döntések (befektetések) vagy hibás gazdasági döntés (árazás, szállító kiválasztása) kapcsán – hangsúlyozta Dr. Szarvas Júlia, a Deloitte Legal Ügyvédi Iroda ügyvédje.

Szintén az új Ptk. bevezetésével a társaságok vezető tisztségviselői bizonyos esetekben az általuk vezetett társasággal egyetemlegesen (egy sorban), saját személyes vagyonukkal felelhetnek harmadik személyekkel szemben az ilyen tisztségükben okozott károkért, így például a környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi vagy versenyszabályok megsértése eredményeképpen felmerülő károkért csakúgy, mint az üzemi balesetből származó igényekért.

Az új Btk. tavalyi hatályba lépése óta akár szabadságvesztéssel is sújtható a vezető tisztségviselő, ha nem tesz eleget az adók, járulékok és költségvetési támogatások befizetésével, nyilvántartásával és kezelésével foglalkozó dolgozók vagy vezetők esetében fennálló ellenőrzési és felügyeleti kötelezettségének és ezen mulasztására visszavezethetően dolgozója költségvetési csalást követ el.

Mire kell a vállalatoknak különösen odafigyelniük?

Dr. Szarvas Júlia szerint javasolt az új Ptk. kapcsán a társaságnál felmerülő specifikus jogi és egyéb kockázatok elemezését elvégezni és az alapján megoldási tervet készíteni a megváltozott szabályok szerint biztonságosabb szervezeti és irányítási rendszer kialakításához.

Szükséges több szerződés felülvizsgálata vagy elkészítése, ezek:
• a vezetői és mentesítési (indemnity) szerződések a megváltozott felelősség tükrében,
• a társasági szerződés módosítása az új Ptk. által szélesebb körben lehetővé tett vezetői felmentvény részletes szabályozása érdekében,
• felül kell vizsgálni a társaság lényeges vevői és szállítói szerződéseit is, az új Ptk. által lehetővé tett felelősségkorlátozó rendelkezések alkalmazásához.

Felül kell vizsgálni továbbá a társaság belső szabályzatait, utasítási és ellenőrzési viszonyait és megfelelő dokumentumokat kell kidolgozni annak érdekében, hogy a vezető tisztségviselők harmadik személyek felé fennálló személyes felelőssége és büntetőjogi elmarasztalásának lehetősége minimalizálható legyen.

A kötelességszegés következtében felmerülő károkra vezetői felelősségbiztosítás is köthető, számos magyar és nemzetközi biztosító termékei között megtalálhatóak az ilyen jellegű biztosítási termékek.

Esettanulmányok

Az alábbi esettanulmányok mind-mind olyan példákra világítanak rá, amikor a vezető tisztségviselő valamilyen szándékos vagy véletlen károkozás, mulasztás, baleset stb. kapcsán felelősségre vonható:
1.) A cég vendége a céges parkolóban hagyja kocsiját, amire az épületről lezúdul egy hótömb, mert senki nem gondoskodott a hómentesítésről a felelős takarító betegsége alatt.
2.) Egy munkatárs nyilvánvaló hanyagsága miatt több termék hibásan kerül kiszállításra. Több száz vevő hónapokon keresztül jelentkezik szavatossági és kártérítési igényével, ami jelentős anyagi károkat okoz a cégnek.
3.) A pénzügyi igazgató – aki a cégnél az adóbevallásokért felelős – csalást követ el a cég áfa-visszaigénylésében. Mivel a társaságnál az adók és járulékok befizetésével és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésével teljeskörűen ő van megbízva, ezért a cég vezetője nem ellenőrzi az ő napi munkáját.
4.) A társaság egyik menedzsere a cég vezetőjének tudta nélkül árkartellben állapodik meg egy versenytárs képviselőjével, aminek nyomán később versenyhivatali megállapítás születik a céggel szemben.
5.) Egy régi berendezés hibája miatt üzemi baleset történik a cégnél, amiben több munkatárs súlyosan megsérül.

Forrás: www.adozona.hu

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: twitter
Twitter
Comments are closed.