Az önálló tevékenységből származó jövedelem

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint “önálló tevékenység” minden olyan bevételt eredményező tevékenység, amely nem tartozik a “nem önálló tevékenységek” körébe. Önálló tevékenység többek között az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenysége.

Önálló tevékenységből származó jövedelem különösen:

 • megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységből származó jövedelem, a felhasználói szerződés alapján megszerzett jövedelem,
 • a választott könyvvizsgálói tevékenységből származó jövedelem,
 • az európai parlamenti, a helyi önkormányzati képviselői tevékenységgel összefüggésben kapott jövedelem,
 • az egyéni vállalkozó vállalkozói kivétből származó jövedelme,
 • az átalányadózást választó egyéni vállalkozó átalányban megállapított jövedelme,
 • mezőgazdasági őstermelő jövedelme, beleértve a kistermelői bevételből átalányban megállapított jövedelmet is,
 • az ingó vagyontárgy bérbeadásából származó jövedelem,
 • a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó jövedelem,
 • szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely- szolgáltatási tevékenységből származó jövedelem,
 • a lábon álló termésnek a föld tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó jövedelem,
 • az ingatlan- és az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem, ha az átruházás gazdasági tevékenység keretében történik.

Comments are closed.