A KATA szabályai

A KATA szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójával (KATA) kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (továbbiakban: Katv.) tartalmazza, amelynek rendelkezései – főszabály szerint – 2013. január 1-jén léptek hatályba.

A betéti társaság (bt.), a közkereseti társaság (kkt.), és az egyéni cég az adóalanyiság időszaka alatt nem tartozik a számviteli törvény1 hatálya alá. Az adózónak elsősorban e törvény rendelkezéseit kell alkalmaznia az adókötelezettsége megállapításakor, de – más adónemekhez hasonlóan – az Art.2 előírásait is figyelembe kell vennie.

A KATA alanya lehet:

  • egyéni vállalkozó
  • egyéni cég
  • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság
  • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság

Az adóalanyiság választását kizáró körülmények

Nem választhatja a tételes adót az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság az új adónem választásának bejelentését megelőző két éven belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve.

Nem választhatja az adóalanyiságot az a vállalkozás sem, amely az adóalanyiság választásának évében az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke, illetve a TEÁOR 2008 szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből bevételt szerzett.

Comments are closed.